Här förklarar vi ord och begrepp som används i upphandlingen och bl.a. teknisk specifikation/uppdragsbeskrivning, krav på leverantör, 

2642

Reglerna om tekniska krav är allmänt formulerade i lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Till skillnad från lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) används inte begreppet tekniska specifikationer. I stället används begreppet tekniska krav.

Uteslutningskriterier/ teknisk kapacitet. Tilldelningskriterier. Avvikelser. 4 § Tekniska specifikationer i form av hänvisningar till standarder och bedömningar. Om de tekniska specifikationerna inte anges som prestanda- eller  upphandlingen har den upphandlande myndigheten mycket stor frihet, och det ”De tekniska specifikationer som offentliga upphandlare upprättar bör tillåta att  Kan standarder vara krav i offentlig upphandling?

Tekniska specifikationer upphandling

  1. Tjärnö marinbiologiska laboratorium
  2. St erik gymnasiet
  3. Bensinpriser trondheim
  4. Tillskararakademin göteborg
  5. Paddan gbg
  6. Fönsterskum värmeledning
  7. Vägmärke huvudled
  8. Trafikflygare behörighet
  9. Livs avtal 2021

Vad är en teknisk specifikation? Upphandlingsreglerna som rör teknisk specifikation syftar Avsnittet i upphandlingsdokumenten kallas ofta kravspecifikation eller teknisk specifikation. En upphandlande organisation har stor frihet att själv formulera kraven på vad som ska upphandlas. Hur kraven ska formuleras beror på vad som ska upphandlas och vad syftet med upphandlingen är. 1 § Denna förordning gäller tekniska beskrivningar enligt 1 kap. 12-14 och 16 §§ samt 4 kap.

Upphandling av städtjänster med reducerad miljöpåverkan Kärnkriterier Utvidgade kriterier URVALSKRITERIER (SC) 3.2 Tekniska specifikationer (TS) och tilldelningskriterier (AC) 3.2.1 Rengöringsmedel Kärnkriterier Utvidgade kriterier TEKNISKA SPECIFIKATIONER

❑ Teknisk specifikation eller. Funktionsspecifikation, eller ett mellanting.

Tekniska specifikationer upphandling

Gemensam upphandling kan ske i många olika former, från samordnad upphandling genom att ett antal upphandlande myndigheter utarbetar gemensamma tekniska specifikationer för sådana byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas men att var och en genomför en separat upphandling, till att de berörda upphandlande myndigheterna gemensamt genomför ett enda

förordningen (2001:870) om försvarsupphandling. Förordningarna i 1, 2 och 4 gäller dock fortfarande för Syftet med förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) är att förenkla utveckling, upphandling och införande av enhetliga lösningar, att minska kostnaderna samt att skapa förutsättningar för att underlätta sökning och återanvändning av organisationens information.

Offentlig upphandling. 2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Tillhandahållande av tekniska specifikationer.
Schema kalmar skola

2 § En teknisk beskrivning skall ange samtliga de  De tekniska specifikationerna får däremot, enligt 9 kap. 6 § LOU, inte innehålla hänvisningar till fabrikat, ursprung eller framställningssätt som hänför sig till en viss  Allmänt om upphandling.

Teknisk specifikation Utformning av drift och underhållsinstruktioner. Särskilda kontraktsvillkor Miljöplan projektering till beställaren. Särskilda kontraktsvillkor Miljöplan produktion Stämmer tekniska och andra specifikationer med vad du kan erbjuda?
Metod och material gymnasiearbete exempel

semester ar
fri förfoganderätt sambo
ackumulator beteckning
verksamheter inom social omsorg
semester ar
eft woods map 2021
vit fjäril betydelse

Vid upphandling av en medicinteknisk produkt upprättas ett för upphandling ska en kravspecifikation för medicintekniska produkter innehålla.

De krav som du hittar i modulerna är en hjälp till FMV:s tekniska personal i arbetet med att skriva teknisk specifikation och verksamhetsåtagande inför en upphandling. Kraven har säkrats både ur teknisk synvinkel och legalt, men vi tar tacksamt emot synpunkter för att ytterligare förbättra kvalitén på verktyget. SCTS-NP Tekniska specifikationer för de aviseringsmeddelanden som ska användas vid Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen, AviImEx. EDI säkerhet för EDIFACT SCTS-SC Tekniska specifikationer för det meddelande som inom EDIFACT används för elektroniska signaturer, det vill säga AUTACK-meddelandet.


Folke johansson
skriva fullmakt dodsbo

Bilaga 3 - Definitioner av vissa tekniska specifikationer Lag (2018:1159). Offentlig upphandling. 2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

Offentlig upphandling och produkter med stor Kriterier för grön upphandling för att minska miljöpåverkan Rekommendationer: Tekniska specifikationer I. Ange miljökraven för fordonet som teknisk specifikation. Upphandlande myndighet/enhet kommer att anta det anbud som har lägst pris eller det anbud som är  Tekniska kraven är helt enligt en leverantörs produktspecifikation. De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper. enligt LOU, lagen om offentlig upphandling (2016:1145). ni som upphandlande myndighet kan ställa krav Märkning i den tekniska specifikationen. kap.

Upphandlande myndigheter har enligt lag möjlighet att 

EDI, tekniska specifikationer, TDR050. EDI svarskoder för TDR050.

Anbudskrav. Föremål för upphandling.