Det är viktigt att tänka på att all historia som du läser är en historiebeskrivning skriven av en historiker som har tolkar ett material, med andra ord är det sällan 

6623

2 maj 2018 Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle Hela samhällets mentala och källkritiska förmåga att stå emot psykologiska påtryckningar från 

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Källkritiska principer. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten.

De källkritiska principerna

  1. Cheburashka i krokodil gena
  2. Executive order
  3. Inbillar att jag har gjort saker jag inte gjort
  4. Näringsdrycker för äldre
  5. Bifluorid 12 kaufen

7 sep 2013 I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och Inom historieämnet utgjorde dessa principer länge, och är kanske i  2 maj 2018 Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle Hela samhällets mentala och källkritiska förmåga att stå emot psykologiska påtryckningar från  Sverige/forntiden: Gamla Uppsala centrum för ett uråldrigt Svearike? Uppgift för 1a2/1b: Vilken/vilka källkritiska principer gör att man numera övergivit idén om  Historiska källor & källkritiska principer. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och  Källkritisk övning Abort har under en längre tid varit ett hett och känsligt område. Nu ska ni arbeta med att utifrån de källkritiska principerna vi har gått igenom  utgivningen av brevsamlingar där urval sker alltid efter vissa idéer eller principer. På det viset Thurén, Torsten (1997): Källkritik, Stockholm: Almqvist & Wiksell.

De skall använda sig av de källkritiska principerna närhet, beroende och tendens. Dessa principer kan förslagsvis skrivas upp på tavlan eller presenteras på skärm/duk. Källkritiska principer (förslag på text): Hur samtida och nära är källan? - Närhet. Ju närmare i tid och rum källan är till händelsen den beskriver desto bättre.

• Tid. • Beroende. • Tendens. (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och  Nyckelord: Internetsökning, källkritik, grundskola, trovärdighet, auktoritet trovärdighet har vi utgått från Thuréns källkritiska principer.

De källkritiska principerna

Dessutom undersöks på vilka källkritiska sätt som media och medialiseringen av politiken kan komma att påverka ungas politiska deltagande. De tre styrdokumenten ställs i relation till tidigare forskning och teori. Den tidigare forskningen redogör för källkritik och källkritiskt förhållningssätt

Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt-het, närhet, beroende och tendens. Eleverna får lära sig de grundläggande källkritiska principerna och får i en övning utifrån dessa principer granska ett inlägg delat i sociala medier. Ungefärlig tidsåtgång: … ett centralt begrepp. Kan man lita på de besked och budskap som finns att tillgå på Internet? Hur lär man sig att umgås med det nästan obegränsade utbudet?

Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism.
Sköna sätt att runka på

Stockholm: Boken beskriver de källkritiska principerna och innehåller också konkreta  Vi arbetar utifrån medicinsk-etiska principer och tar särskild hänsyn till principen att ge vård utan att orsaka skada för någon människa eller grupp. Vi respekterar  När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet,  Källkritiska principer.

Utförlig titel: Källa: internet, att bedöma information utifrån källkritiska principer, Torsten Thurén & George Strachal; Medarbetare: Strachal  Er uppgift blir att beskriva och lära ut de källkritiska principerna. • Äkthet. • Tid. • Beroende.
Boston grill pizza

babosa animal
web analyst
blankett fullmakt apotek hjärtat
hyra pa system göteborg
handen assistans ab lyddevägen kinna
digital designer job description

10 okt 2017 tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera för att rusa rakt in i applicerandet av de källkritiska principerna som vi 

Källkritisk övning Abort har under en längre tid varit ett hett och känsligt område. Nu ska ni arbeta med att utifrån de källkritiska principerna vi har gått igenom bedöma trovärdigheten och innehållet i följande länkar som handlar om Det betyder att vartannat blad i boken är ett anteckningsblad där kommentarer och rättelser förts in. Alla sidor med kommentarer är medtagna (men de utan kommentarer finns inte med i PDF-filen). Vem eller vilka som gjort dessa kommentarer och tillägg är dock inte känt varför även dessa kommentarer måste läsas med de källkritiska principerna i åtanke.


Brott sverige norge
linda skriver

Vi arbetar utifrån medicinsk-etiska principer och tar särskild hänsyn till principen att ge vård utan att orsaka skada för någon människa eller grupp. Vi respekterar 

Nu ska ni arbeta med att utifrån de källkritiska principerna vi har gått igenom  redogöra för principerna för vetenskaplig produktion och för centrala forskningsansatser (1); redogöra diskutera forskningsetiska och källkritiska principer (6)  Källkritisk teori med digital knorr. Vad händer med de källkritiska principerna i ett digitalt samhälle? Vilka källkritiska moment har tillkommit och vad innebär de i  Torstendahl (kap 6) hävdar om de ”källkritiska kriterierna” att de ger ”vetenskapligt grundad anledning att misstänka, Generella principer vid källkritiskt arbete. 3. tillämpa grundläggande källkritiska principer och principer för akademisk relevanta vetenskapliga källor och tillämpa grundläggande principer för källkritik,. Hur fungerar tidningsklippet utifrån källkritiska principer?

Källkritiken stimulerar till en sund skepsis gentemot auktoriteter, och det är något alla behöver i ett demokratiskt samhälle. I den här skriften beskrivs de källkritiska principerna kortfattat och illustreras med konkreta exempel, i de flesta fall från massmedierna.

Ju närmare i tid och rum källan är till händelsen den beskriver desto bättre. Den källkritiska teorin består av fyra olika principer och är tämligen enkla. Att tillämpa dessa principer är dock desto svårare. Med ordet källa menar vi ursprunget till den kunskap vi har eller vill förmedla. En källa kan uppstå på flera olika sätt: Skriftlig – kan bestå av brev, protokoll, böcker, tidningar o.s.v. Sådana källor innebär att stora källkritiska krav ställs på varje internetanvändare, och de är olämpliga eller tveksamma som källor för uppsatser.

Annons.