Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den information man möter. Men metoden har också sedan länge utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, men även inom till exempel juridiken.

2596

Bl.a. Herodotos har framhållit källkritiken - vetenskapen om att granska och med hjälp av kritisk prövning söka fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller falskt. Han skapade en serie testfrågor gällande äkthet, tendens, beroende och samtidighet, vilka vi använder oss av än idag.

Oberoende. Samtida. Tendens. Page 7. äkthet.

Äkthet källkritik

  1. Sjukskrivning lunginflammation
  2. Energitekniker dalarna
  3. Göra film av stillbilder
  4. Akut obstruktiv laryngit
  5. Lediga lägenheter trosa vagnhärad
  6. Vaktmästare utbildning umeå
  7. Stella new hope

hanteras källkritiskt. Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Källkritik.

Prata om i helklass: – Vad är källkritik egentligen? En källa är där man hämtar information ifrån. Källkritik är att bedöma trovärdigheten i en källa, i det man hör och ser. Den källkritiska metoden Arbeta med den källkritiska metoden i par. I traditionell källkritik tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: •Äkthet.

Både när det gäller informationssökning och källkritik saknas till stor del en infrastrukturell förståelse. De viktigaste slutsatserna Sakerhetspolitik.se En källa vi använt oss av är www.sakerhetspolitik.se somhandlägger frågor kring den säkerhet vi har i både Sverige och internationellt. Till att börja med har vi jämfört denna sida med många andra där vi får utprecis samma information. Men vi har självklart också undersökt källan utifrånde 4 olika perspektiven.

Äkthet källkritik

Äkthet: Hemsidan är inte en förfalskning då den har regeringskansliets logga samt att kontaktuppgifterna som kan återfinnas längs ner på sidan stämmer överens med de verkliga. Beroende: längst ner i texten står det att den är författad av manskligarättigheter.se och att vissa delar av informationen skall vara hämtad från EU vilket gör källan till en halv sekundärkälla.

Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle.

Page 7. äkthet.
Kero skor rea

Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Torsten Thurén  Källkritik 5. Källkritisk historia 6. De källkritiska principerna 6.

Gymnasieungdomar behärskar källkritik i teorin – men inte i praktiken. Det upptäckte Cathrin Backman Löfgren i sitt forskningsarbete. – Eleverna kunde berätta vad källkritik var och förklara tendens, äkthet och så vidare.
Anmalan hogskoleprovet

arbeta formativt med digitala verktyg
sveriges statsskuld
eft woods map 2021
ibrahim baylan instagram
barnets perspektiv teori
regler for efternamn

En sammanfattning som handlar om källkritik. Här sammanfattas de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. Dessutom förklaras begreppen "berättande källor" och …

Ett original (19 av 129 ord) Primärkälla och sekundärkälla. Källor delas upp i primärkällor och sekundärkällor. En primärkälla är en förstahandskälla. En (13 av 90 ord) Källkritik på nätet.


Lediga anstallningar domstol
me gusta meaning in english

I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: Äkthet. Är källan vad den utger sig för? Är källan ett original eller en kopia? Är den äkta 

Källkritiska principer Äkthet Källkritik är en metod som ni använder er av när ni söker information för att kunna värdera om källan är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad.Det är alltså ett sätt att skilja sanna källor från falska källor och ett sätt att leta efter var källan ursprungligen kommer från innan den har spridits.

Källkritik – en teknik för att bedöma information. Grunderna – sunt förnuft – fyra huvudprinciper: Äkthet. Beroende. Tid. Tendens. Äkthet. Är källan verkligen vad 

Ökar du din kunskap om vilka knep, tekniker och metoder som finns för att påverka kan du lättare se igenom budskap och bilda dig en egen uppfattning.

Äkthet; Tidssamband; Oberoende; Tendensfrihet; Hermeneutik. Inledning. Hur kan jag bedöma sanningshalten i den information jag möter? Källkritisk metod. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?