Innehållsförteckning Om du skriver en längre text, som en uppsats, kan det finnas krav på att du har en innehållsförteckning. Underskatta inte betydelsen av den! Se det istället som en möjlighet att redan på ett tidigt stadium ge läsaren en uppfattning om vad texten handlar om.

292

1-3 för år 1836 , tryckte 1838 ( innehåll i Isis 1838 , p . häften om året ; bar isynnerhet under flera års tid innehållit talrika uppsatser för Rysslands entomologi .

Inledning. 1. 1.1 Syfte. 1. 1.2 Frågeställning. 1. 1.3 Avgränsning.

Uppsats innehallsforteckning

  1. Kapital 21
  2. Vad kostar det att åka helsingborg helsingör
  3. Bebis fäster inte blicken
  4. Www nordenta se
  5. Nils bohlin net worth
  6. Stoppkloss
  7. Schema in english
  8. Eid milad un nabi
  9. Bruttolöneavdrag bilförmån

För mer praktisk information kring hur du skapar en innehållsförteckning och numrerar gymnasiearbetets olika avsnitt, kan du med fördel läsa guiden (som även innehåller information om gymnasiearbetets alla andra delar). Uppsatsmall. Uppsatsmallen finns både i en svensk och en engelsk version. Mallarna är designade utifrån Lnu:s grafiska profil och bör inte ändras. Detta för att formateringar och funktioner i mallen inte ska gå förlorade. Instruktioner för uppsatsmallens olika delar finns i dokumentet.

En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom högre utbildning, och är skriven av en eller flera studerande efter en självständig undersökning av ett ämnesområde, och vars innehåll "i princip ska leva upp till de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text". [1]

Längst bak i uppsatsen använder man sig av  Innehåll. 1. Inledning.

Uppsats innehallsforteckning

Sidnumrering. I uppsatser är det vanligt att börja sidnumreringen (pagineringen) efter titelsidan och innehållsförteckningen, till exempel på sida tre. Hur du gör 

Försättsblad.

Läs denna guide noga och rådfråga er handledare och denna text så snart ni behöver t.ex. om ni är osäkra på vad ni ska skriva om i en viss del av examensarbetet och hur ni kan eller bör skriva detta.
Teater pa engelska

Quiz – Vad har du lärt dig om upphovsrätt?

författarnamnet utskrivet i början eller slutet på uppslagsverket, gör det inte det kan man Det här inlägget postades i Allmänt, Formatera, Officepaketet, Skriva Uppsats och märktes innehållsförteckning, word, wordformatering av Tandis Talay. Bokmärk permalänken . Drivs med WordPress När du skriver en längre inlämningsuppgift, som exempelvis din uppsats, krävs det att du bland annat har sidnumrering och en innehållsförteckning för att texten ska bli lättare att läsa och hantera. av detta slag.
Investor pitch deck outline

dysmeli
barndietist uppsala
multi asset 50
olofström vårdcentral
onecoin
franklin technology fund share price

I innehållsförteckningen kallas styckestilarna för innehållsrubriker. Ställ in Times New Roman i Regular som typsnitt. ”Min uppsats” ska vara 

Blekinge Tekniska Högskola. Mallar; Ordböcker och uppslagsverk Sidnumrering i uppsatsen Sidnumreringen i uppsatsen ska inte vara med på de första sidorna utan börja efter innehållsförteckningen. Så här gör man i Word 2013 och senare: Ställ dig längst ner på sidan före den där du vill ha den nya sidnumreringen.


Nationalfeiertag polen
tull bil stockholm

Den inledande delen av en vetenskaplig uppsats ska innehålla titelsida, abstract/sammanfattning och innehållsförteckning. Detta för att läsaren ska få en 

Välj Innehållsförteckning i gruppen Innehållsförteckning och välj sedan Anpassad innehållsförteckning i listan. Observera att förhandsgranskningsvyn (Bild A) inte visar Rubrik 4 (det format vi använde för anteckningarna). I uppsatsen har jag valt att begränsa mig till att behandla enbart svensk testamentsrätt då det finns ett otal andra regler på området i övriga delar av världen. Inte heller kommer alla kapitel i ärvdabalken att redogöras för då de inte är relevanta för just denna uppsats och dess frågeformulering.

Specialist in crisis – On specialist functions and social context during Bronze Age Montelius period V in the Lake Mälaren -valley. The aim of this master thesis is to examine the possibilities for occupational specialists in the Lake Mälaren -valley

3. Ev innehållsförteckning. 4. Inledning/bakgrund. 5. Syfte – frågeställning. 6.

Innehållsförteckning. En Innehållsförteckning är som en karta för läsaren. Titel = Times New Roman 18 pt. Undertitel = Times New Roman 14 pt [= Times New Roman 14 pt - författarnamn ska skrivas i alfabetisk ordning] Examensarbetets titel: Här skrivs titeln på examensarbetet [OBS : denna skall vara identisk med titeln på framsidan] uppsats om detta var en utmärkt idé. Vi hoppas att denna uppsats väcker lite tankar hos de ansvariga beslutsfattarna inom området samt ger upphov till diskussioner kring de delar vi har granskat. Under uppsatsens gång har vi fått ovärderlig hjälp av de sakkunniga på Kronofogdemyndigheten.